Micro hay đầy đủ là Microphone là một thết bị hỗ trợ quá trình thu âm thanh chuyển thành tín hiệu điện đến Amply, là thiết bị trung gian của người hát và người nghe. Micro có 2 loại chính là Micro Dynamic và Micro Condenser.

Micro có dây hay không dây đều là thiết bị rất quan trọng trong việc truyền tải âm thanh đến người nghe vì vậy thiết bị cần đạt những tiêu chỉ sau.

Thương hiệu CAVS là từ viết tắt của Credible Audio Visual Solutions, được thành lập vào năm 1995. CAVS là công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử âm thanh, cung cấp đa dạng lựa chọn về hệ thống giải trí âm thanh mạnh mẽ. Tại Việt Nam, CAVS đã được sử dụng cho rất nhiều nơi và đều thể hiện được ưu điểm của nó. 

Micro karaoke

Showing all 11 results