Vang số karaoke thực ra chỉ là một tên gọi khác của mixer kỹ thuật số. Vang số karaoke có khả năng xử lý tín hiệu hoàn toàn tự động và điều chỉnh được từng chức năng Mic, Music, Echo… nhờ vào các Equalizer tham số. Vang số karaoke kết nối được với máy tính qua phần mềm chuyên dụng để kiểm soát được chất lượng âm thanh, cũng như khả năng xử lý.

:arrow: Phần mềm xứ lý các chức năng hiện đại, dễ sử dụng và tinh chỉnh

:arrow: Các chức năng xứ lý đa dạng Mic, Music, Echo, Effect, Feedback chế độ chỉnh Bass, Treble cho đường Music.

:arrow: Các dãi tần Mic, Music, Echo, Effect rộng hệ thống Feedback chống rủ rít cho dàn thiết bị âm thanh.

Vang số karaoke thực ra chỉ là một tên gọi khác của mixer kỹ thuật số. Vang số karaoke có khả năng xử lý tín hiệu hoàn toàn tự động và điều chỉnh được từng chức năng Mic, Music, Echo… nhờ vào các Equalizer tham số. Vang số karaoke kết nối được với máy tính qua phần mềm chuyên dụng để kiểm soát được chất lượng âm thanh, cũng như khả năng xử lý.

Vang Số karaoke

Showing all 7 results