Thương hiệu CAVS là từ viết tắt của Credible Audio Visual Solutions, được thành lập vào năm 1995. CAVS là công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử âm thanh, cung cấp đa dạng lựa chọn về hệ thống giải trí âm thanh mạnh mẽ. Tại Việt Nam, CAVS đã được sử dụng cho rất nhiều nơi và đều thể hiện được ưu điểm của nó. 

Vang cơ - Vang số CAVS

Showing all 8 results