Thương hiệu CAVS là từ viết tắt của Credible Audio Visual Solutions, được thành lập vào năm 1995. CAVS là công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử âm thanh, cung cấp đa dạng lựa chọn về hệ thống giải trí âm thanh mạnh mẽ. 

Chính vì vậy, các nơi như hội trường – Bar – Pub – Lounge chính là đất diễn của thương hiệu âm thanh nổi tiếng này. Tại Việt Nam, CAVS đã được sử dụng cho rất nhiều nơi và đều thể hiện được ưu điểm của nó. 

CAVS Audio

Showing 1–12 of 68 results